PDKS Sitemleri

Personel Takip Sistemleri ve Kartlı Geçiş Sistemleri

PDKS – Personel Devam Kontrol Sistemi ile daha kısa sürede maaş hesaplayabilir ve hatalı bilgi girişinden dolayı oluşabilecek yasal riskleri azaltabilirsiniz. İhtiyaç olması durumunda; resmî kurumlara beyan edebilmek amacıyla, geriye dönük verilere ulaşabilir ve puantaj sisteminizin takibini kolaylıkla yapabilirsiniz.
Merkezi süreç yönetimi sayesinde, İnsan Kaynakları ve Muhasebe programları ile kolay entegrasyon sağlayabilir ve ihtiyaçlarınıza yönelik yeni raporlar alabilirsiniz. Pratik bordro eki sayesinde tüm çalışanlarınızın aylık maaş bilgisini alabilir, anlık veri akışı ve izleme imkânı sayesinde veri kaybını engelleyebilirsiniz.
Standart Raporlar ;Günlük Puantaj RaporuAylık Giriş Çıkış Raporu
Ayrıntılı Raporİçeride Kim Var Raporu
Manuel Hareketler RaporuPersonel Vardiya Hareketleri
Gelmeyenler RaporuPersonel Listesi
Erken ÇıkanlarFazla Mesai Raporu
Geç GelenlerAylık Puantaj Raporu
İzinliler ListesiMevcutlu Gelmeyen Raporu

Geçiş Sistemleri
Elektronik Güvenlik Sistemlerinin bir parçası olan Turnike Geçiş Sistemleri giriş ve çıkışların güvenlik altında tutulması ve yetkisiz kişilerin giriş ve çıkışlarının önüne geçilmesi için düzenlenen özel geçiş sistemi cihazlarıdır. Turnike sistemleri farklı yöntemler ile çalışmaktadırlar.
Bu yöntemler kartlı geçiş sistemleri ile entegre edilerek yapılan kartlı turnike geçiş sistemi, Jetonlu turnike sistemi, Para ile çalışan turnike geçiş sistemi, Kumanda veya buton ile çalışan turnike geçiş sistemleri bulunmaktadır. Kullanılacak mekan ve kullanım amacına göre farklı çözümlerin seçilmesi mümkün olmaktadır.
Turnike Sistemleri günümüzde en çok büyük işyeri ve plaza girişlerinde başta olmak üzere, Hastahaneler, Kamu kurumları, İş merkezleri, Fabrikalar vb. Pek çok alanda kullanılmaktadır. Genellikle turnike sistemleri kartlı geçiş sistemleri ile entegre olarak çalışmaktadır.
Burada turnike üzerine bir kart okuyucu montaj edilir. Kart her okutulduğunda yetkisi var ise turnike bir kişiye geçiş hakkı vermesi mantığında çalışır. Yine günümüzde PDKS personel devam kontrol sistemlerinde turnikeler kullanılabilmektedir. Yine turnike sisteml  eri biyometrik sistemler ile entegre çalışa  bilmektedir. Daha çok parmak izi, Yüz tanıma, İris tanıma v b. uygulamalarda turnike sistemleri sık kullanılmaktadır.


Disqus Comments